• banner
 • banner
 • banner

Oferta projektowa

Nasze usługi projektowe obejmują takie czynności, jak:

 • Przygotowanie formalno – prawne inwestycji: wnioski o wydanie warunków zabudowy, wnioski o wydanie warunków zaopatrzenia w media, pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju operatów itp. opracowańwstępnych;
 • Opracowania dot. programów funkcjonalnych inwestycji;
 • Przygotowanie obsługi geodezyjnej: mapy do celów projektowych;
 • Wykonywanie badań geotechnicznych;
 • Wielobranżowa dokumentacja projektowa z podziałem na projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze oraz opracowania kosztowe;
 • Ekspertyzy i orzeczenia techniczne w zakresie konstrukcji budownictwa ogólnego: katastrofy budowlane, projekty rozbiórek, przeglądy techniczne;
 • Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę;
 • Prowadzenie inwestycji na zasadach nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
 • Przeprowadzenie odbiorów końcowych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do przekazania inwestycji do eksploatacji.

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem w zakresie:

 • budownictwa użyteczności publicznej: budynki biurowe, handlowe, usługowe, służby zdrowia, oświaty (nowe, adaptacje, przebudowy, w tym zabytkowe);
 • budownictwa mieszkaniowego: wielorodzinnego, jednorodzinnego – sprzedaż i adaptacje projektów typowych, modernizacje, rozbudowy i nadbudowy;
 • budownictwa przemysłowego: hale, warsztaty;
 • budownictwa rolniczego: obiekty inwentarskie -projekty indywidualne oraz sprzedaż i adaptacja własnych projektów typowych, obiekty przetwórstwa rolno – spożywczego, płyty gnojowe ze zbiornikami;

Specjalizujemy się:

 • opracowywaniem ekspertyz i orzeczeń technicznych z zakresie konstrukcji budowlanych,
 • doradztwem technicznym we wdrażaniu nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych,
 • konsultacji i doradztwa w zakresie projektowania i wykonawstwa skomplikowanych i nietypowych konstrukcji, takich jak posadowienia w trudnych warunkach geotechnicznych, fundamentowanie pod obciążenia dynamiczne, duże rozpiętości, wzmacnianie istniejących konstrukcji itp.